October 31, 2022

Beauology 101: פשעי אופנה

פרסום זה מוגש תחת: דגשי דף הבית, מדגישים, ראיונות כמו גם טורים ביו סמית 'כמו גם מלאני סקרופנו (ווינונה ארפ) האחד הלחין את הטור הזה כמו גם השני פשוט לבוש…

READ MORE

October 18, 2022

לשיקולך: התדר הגלובלי של DC/Vertigo

פוסט זה מוגש תחת: דגשי דף הבית, מדגישים, ראיונות וטורים תדר גלובלי מאת רוברט גרינברגר "אתה בתדר הגלובלי." עם השיחה הזו, מירנדה אפס זימנה חלק מ 1001 האנשים ברשת שלה…

READ MORE