May 19, 2023

תצוגה מקדימה של Comiclist: WWE#24

AJ Styles רואה דרך לרסלמניה, אולם חייבת להגיע למספר משחקי תואר כדי להגיע למאבק החלומות שלו. הבעיה? הוא לא צריך להיות מוצמד במשחקים האלה כדי לאבד את החגורה ... WWE…

READ MORE