July 27, 2023

בנו של הסמית ‘מאת שון מקגואן

אני אוהב את האלבום הזה, אבל איש זה עצוב. זאת אומרת, יש עליו שירי פעימות (כמו טייס אוטומטי), אבל המילים הן פשוט … טרגייות. טרגי ועמוק. שירה טהורה. בוא להקשיב מקרוב.
בנו של הסמית מאת שון מקגוואן